Vill sätta Göteborg på it-kartan
Hos Iptor Konsult, som ingår i Iptorkoncernen, är erfarenheten av it, systemutveckling och systemintegration lång. Att ta tillvara på och utveckla denna kompetens är mottot. ”Vi vill sätta oss och Göteborg på it-kartan”, säger Iptor Konsults Tomas Trolltoft.
Iptor Konsult har antagit tre teknikinriktningar som de arbetar med: Microsoft, IBM och Java. Konsultbolaget, som arbetar med såväl företag som offentlig sektor, arbetar kundanpassat. Detta innebär att Iptors systemutvecklare får sätta tänderna i allt från stora komplexa affärslösningar till mindre klienter som körs i en mobiltelefon. Oavsett storleken på uppdraget arbetar Iptors konsulter ofta ute hos kund för att kunna skräddarsy lösningarna på bästa vis. Det faktum att Iptor Konsult bland annat har gjort jobb åt Ericsson, AstraZeneca, Volvo och TeliaSonera, företag som har med höga krav på internsystemen och produktutvecklingen, ger ett hum om vad konsultbolaget är kapabla till.

I skrivande stund utgörs konsultbolaget av 90 personer, utspridda över kontoren i Stockholm, Göteborg och nystartade Malmö. Planen är att Iptor Konsult ska expandera på fler orter. Konkurrensen i branschen är dock stenhård, både om kunder och personal.
– Det är väldigt svårt att hitta kompetent personal, menar Tomas Trolltoft, som är ansvarig för Javateknologin hos Iptor Konsult.
Att kompetensutveckla såväl kunder som personal är konsultbolagets lösning på detta problem. Detta görs bland annat med hjälp av teknikseminarier och användargrupper kring teknik. Och Iptors systemutvecklarkonferens Scandinavian Developer Conference är faktiskt en av de största branschkonferenserna i norra Europa och får uppmärksamhet långt utanför landets gränser.
– Våra nuvarande kunder uppskattar att vi driver utvecklingen på det här sättet. Dels så vet de att vi hänger med och ligger långt framme, dels får de möjlighet att utbilda sig, säger Tomas, som sitter med i konferenskommittén.
Scandinavian Developer Conference är förlagd till Göteborg. Tomas menar att det är för lite it-fokus på Västsverige och vill sätta Göteborg på it-kartan.
– Göteborg ska vara en it-stad som är känd för sin kompetens och sin satsning på it, även utanför landets gränser. Denna resan har bara börjat!Iptor

Bransch:
IT

Telefon: 0709-723364


Email:
tomas.trolltoft@iptor.com

Hemsida:
www.iptor.com

Adress:
Iptor
Box 24149
40022 Göteborg

| 13 SENASTE FÖRETAGEN